haphong

Lấy chồng khùng chương 14 | Chăm vợ

Thấy con Sen đứng đó, dưới ánh nắng mặt trời hắt vào khiến cái mặt hách ᴅịcҺ của nó khi nhìn tôi thấy mà phát ghét, nhưng cũng sợ...