haphong

Gả cho anh rể Chương 3 | Sinh con

Sau khi buổi sáng kết thúc, mọi người rời đi mỗi người về phòng của mình. Đồng Đồng, sau khi anh dũng cảm đồng ý trước mặt ông chủ...

Chỉ yêu mình em Chương 2 | Đi du học

Quỳnh Chi ngày càng quen với sự hiện diện của Khang Viễn và thậm chí cảm thấy chờ đợi khi “chú Khang Viễn” chưa đến. Ngày gần kề lễ...