haphong

Chỉ yêu mình em Chương 44 | Thiếu máu

Máy bay hạ cánh cũng đã nửa đêm. Nước Pháp đón Quỳnh Chi bằng cái lạnh đầu đông với những bông tuyết trắng xóa. Lần đầu tiên đi máy...